Utilizarea jocurilor KEEP COOL

Câteva indicii și materiale didactice

Jocurile noastre oferă o explicație prin joc a evenimentelor și conflictelor în politica globală de mediu. Jocurile stârnesc dezbateri la acest subiect și permit o schimbare de perspectivă prin imersia jucătorilor în rolurile primite. Dar folosirea cu succes a jocului include și inspirația de a realiza o discuție fructuoasă și intensă între jucători în timpul și după finisarea jocului. Un bun facilitator va răspândi jocul și va spori impactul (educațional). Pe această pagină avem câteva sugestii și materiale pentru o sesiune bună de KEEP COOL.

KEEP COOL mobil

KEEP COOL mobil are nevoie de o prezentare „analogică”. Experiența noastră din mai multe ateliere: Cea mai importantă caracteristică a jocului este PAUZA! În timpul unei pauze de joc, jucătorii au timpul și oportunitatea să se concentreze asupra activităților celuilalt. Astfel, orașele cu o economie intens consumată de carbon, precum și adepții tehnologiilor ecologice primesc atenția necesară și își pot argumenta poziția. Mai jos găsiți câteva idei pentru integrarea elementelor de joc complementare.

ROLUL “PRESĂ”

Presa însoțește un joc mobil Keep Cool de la început până la sfârșit și raportează în mod regulat. Colectează informații despre acțiunile tuturor jucătorilor și le prezintă într-o pagină de ziar. Presa realizează, de asemenea, interviuri cu jucătorii și îi întreabă despre strategiile și catastrofele ce îi afectează. Cardul „Presă” oferă un scurt rezumat pentru a explica jucătoriilor (de exemplu, elevi sau studenți) rolul presei.

Rolul cercetătorilor climatici

În calitate de cercetător climatic (Descărcați card de rol) urmăriți evoluția schimbărilor climatice în timpul jocului. În plus, observați numărul de fabrici verzi și negre (de exemplu, în 2010, 2020, etc.) și aveți grijă la numărul de măsuri de protecție construite de jucători. Se recomandă să vă prezentați grafic rezultatele.

Conferința climatică externă

Pentru a iniția discuții intense cu privire la reducerea emisiilor în cadrul KEEP COOL mobil, o conferință climatică „reală” poate fi introdusă într-o sesiune. Jocul va fi întrerupt o perioadă. Facilitatorul jocului preia „controlul” conferinței și solicită angajamente în ceea ce privește reducerea emisiilor pentru a evita consecințele cele mai severe ale schimbărilor climatice. Angajamentele jucătorilor și condițiile negociate pot fi vizualizate prin PowerPoint sau pe un FlipChart.

Planul atelierului

Acesta este un (posibil) plan de atelier pentru o sesiune de KEEP COOL mobil. Acesta include propuneri de introducere și câteva indicii pentru interpretare și evaluare la finalul unui atelier.

Jocul de masă

Jocul nostru de masă angajează imediat jucătorii în discuții intense despre politica climatică. Datorită mulțimii de reguli care trebuie înțelese la început, adevărata provocare este o introducere eficientă în joc. Aici avem câteva documente ce vă pot fi de folos pentru introducere și evaluare.

Vizualizați regulile

Explicați doar atât cât este necesar pentru a începe prima rundă a jocului. Aceasta este regula de aur pentru a evita confuzia și monologurile introductive îndelungate la începutul unei sesiuni. Imaginile arată un exemplu pentru o vizualizare a pașilor pe care un jucător îi trece atunci când este rândul său.

Planul unui atelier (jocul de masă)

Acesta este o posibilă schiță a unui atelier KEEP COOL (jocul de masă). Acesta include exemple de introducere și câteva indicii pentru interpretare și evaluare la finalul unui atelier.

Baza științifică

Pentru a explica fundalul științific al jocului pentru publicul larg, Institutul din Potsdam pentru cercetarea impactului asupra climei (PIK) a creat o broșură informativă. Aceasta face parte din caseta jocului și se poate descărca gratuit.